Tre av fyra som lider av en ätstörning söker inte hjälp  


Är du en av dem? Bidra till ökad kunskap genom att delta i den här studien!

Frågorna besvaras anonymt &

deltagandet tar ca 20 min

Ätstörningar och hjälpsökande

Om studien

Ätstörningar drabbar ungefär 190 000 personer i Sverige, men bara en av fyra av dem söker hjälp. Det finns seglivade fördomar om ätstörningar och vem som drabbas, vilket bidrar till att så få söker hjälp, men det är inte hela förklaringen.

Under sommaren 2021 gjordes en pilotstudie som visade att det finns ett flertal faktorer som hindrar hjälpsökande hos vuxna med ätstörningar i Sverige. Nu vill vi, med din hjälp, vidare undersöka varför personer med ätstörningar sällan söker vård och vad som skulle behövas för att underlätta det. Då en ätstörning får konsekvenser både psykiskt, fysiskt och socialt är det av stor vikt att nå större kunskap om hur hjälpsökande hos personer med ätstörningar kan främjas.

Var du en av dem som deltog i pilotstudien är du ändå välkommen att delta i denna studie, dina svar är värdefulla.


Vem kan delta?

Du som är 18 år eller äldre och tror att du lider av en ätstörning (dvs upplever problem relaterat till ätande, vikt och figur), men aldrig har sökt hjälp för dessa problem kan delta i studien.


Hur går det till?

Väljer du att delta så skickas du vidare till en annan sida där du får svara på ett antal frågeformulär. Deltagandet är anonymt och frågorna tar cirka 20 minuter att svara på.

Tipsa gärna andra om studien!


Hit kan du vända dig för att få hjälp och stöd


Psykiatrin

Tror du att du har en ätstörning och vill söka hjälp för det kan du vända dig till antingen en psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller en specialiserad ätstörningsmottagning. Observera att vårdutbudet kan skilja sig åt beroende på var någonstans du bor. Närmaste mottagning hittar du på 1177.Frisk & fri

Är en ideell förening där personer som själva tidigare haft en ätstörning ger information, stöd och råd till både drabbade och anhöriga.


Shedo

Shedo är en annan ideell förening som också jobbar med att sprida kunskap om ätstörningar, men också om självskadebeteende. Även här går det att som drabbad eller anhörig få stöd på olika sätt.


Vi som arbetar med studien


Professor Ata Ghaderi

Leg. psykolog och psykoterapeut

ata.ghaderi@ki.se

08-524 832 48


Anette Malmström

Psykologstudent

anette.malmstrom@stud.ki.se

Emelie Brink

Psykologstudent

emelie.brink@stud.ki.se

Om du har frågor eller funderingar om studien är du välkommen att höra av dig till oss! Se kontaktuppgifterna ovan.